top of page

הגדרות הפרטיות של הפרופיל שלך

לכבוד יום שמירת פרטיות הנתונים ברשת הכנתי פוסט עם שני סרטוני וידאו על איפה נמצאים בפייסבוק ובלינקדאין ההגדרות על שמירת הנתונים שלכם. הפעם אלו הגדרות פרטיות של הפרופיל האישי ולא הדפי חברה, בעיקר כי לדפי חברה יש הרבה פחות אפשרויות שמירה על פרטיות.

אנו כבעלי/ות עסקים שמשווקים את עצמנו בפייסבוק ולינקדאין חושפים מידע על עצמנו וחשוב להגביל את מי רואה אותו ומי מורשה לשתף את המידע הזה.

כמות הנתונים הקיימת בפייסבוק עלינו מדהימה, וכדאי מאוד להזהר במידע שאנו חולקים עם העולם, שימרו על המידע שלכם. חשוב להכנס להגדרות ולבדוק האם ההגדרות של הפרטיות, החסימות והסטוריז מתאים לכם.

בלינקדאין יותר קל להגיע להגדרות הפרטיות וגם יש יותר שליטה על מה נחשף ולמי, עדיין מאוד חשוב לבדוק האם ההגדרות מתאימות לכם ולשנות אותם בהתאם.

אם אתם פעילים ברשתות אחרות חשוב גם בהן לבדוק איפה נמצאות ההגדרות לחפש שם את האפשרויות השונות ולהתאים אותן לפעילות שאתם עושים ברשת.

תעיפו מבט בהגדרות זה ישמור לכם על הפרטיות ולו בקצת.....

Comments


פוסטים נוספים

bottom of page